ขอประกาศเชิญชวนทุกท่าน

เสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

“เพื่อรับรางวัล FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2024”

ท่านสามารถเสนอชื่อโครงการดีเด่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการเสนอชื่อให้ชิงรางวัลในระดับโลกต่อไป

ประเภทรางวัลอสังหาฯชั้นนำ สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. โครงการอสังหาริมทรัพย์
  ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. โครงการอสังหาริมทรัพย์
  ด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
 3. โครงการเมืองใหม่ เมืองชี้นำ
 4. โรงแรม
 5. ศูนย์ประชุม
 6. นิคมอุตสาหกรรม
  หรืออสังหาฯประเภทอุตสาหกรรม
 7. อาคารสำนักงาน
 8. โครงสร้างพื้นฐาน
  เช่น สะพาน ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า
 1. อาคารชุดพักอาศัย
 2. ที่อยู่อาศัยแนวราบ
 3. รีสอร์ต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน
 4. ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
 5. อสังหาริมทรัพย์ชนบท
  เช่น สวนเกษตร สวนป่า
 6. อสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษ
  เช่น สนามบินนานาชาติ
 7. อสังหาริมทรัพย์ประเภทการพัฒนาที่ยั่งยืน
 8. ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย

รายละเอียดการสมัคร ประกอบด้วย

 • รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567
 • รับรางวัล : วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567
 • สถานที่รับรางวัล : โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

FIABCI-Thai สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลได้เชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดได้รับรางวัลจึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาฯนานาชาติ

ท่านใดสนใจเสนอชื่อโครงการเข้าร่วมประกวดสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร


FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2024
Guidelines For Joining

Important Instructions

Candidates wishing to participate in the Fiabci-Thai Prix D'Excellence Awards 2024 should send their application to the FIABCI-Thai by June 21, 2024 (Friday).

A. Rules And Conditions Of Entry

 1. The person submitting the project must be either the owner, developer or person with overall executive responsibility for the project, or alternatively a duly authorized professional acting on his/her behalf (architect, public relations company, etc.)
 2. The Awards Committee/Judges reserves the right not to confer an award in any given category if, in its opinion, no project submitted in that category fulfils the judging criteria to a sufficiently high standard.
 3. The project must have been completed and fully operational for at least 12 months before the deadline for receipt of Application Forms.  If the project comprises several phases, at least 1 phase must be complete and operational before submitting.
 4. There will be no reimbursement of expenses relating to the submission of a project.
 5. FIABCI-Thai reserves the right to use the photos and extracts from the submissions of the winning projects for the Awards.  Photos and video footage from the submissions may be used in the final presentation and/or magazine/brochure.
 6. The awards will be announced and presented during the Awards Gala Night. The winning projects will be notified prior to this time and the award winners must attend the Awards Ceremony to receive their award. The committee reserves the right to withdraw the awards, if the winners refused to attend the Awards Ceremony.
 7. Press releases announcing the award winners will be distributed to the media.
 8. Winning projects are refrained from circulating press releases concerning the results until AFTER the official announcement has been made at the Awards Gala Night.

B. Instructions For Submission

 1. Relevant Dates:
  Submission to FIABCI-Thai Secretariat:June 21, 2024 (Friday)
  Evaluation/Site Inspection:June 24 - July 5, 2024
  Awards Ceremony:August 30, 2024 (Friday)
 2. Format of submission:
  See the Appendix.
 3. Language of submission:
  English.
 4. Announcements:
  Announcements of winners will not be made until after the Awards Gala Night Presentation Ceremony on August 30, 2024 (Friday) at The Amari Watergate Hotel Bangkok where the President of FIABCI International and other international guests would be invited to join.
 5. Entries:
  A company can enter as many projects as it chooses. The awards are made on the basis of the overall excellence of the development.
 6. Categories Of Awards:
  1. Environmental (Rehabilitation / Conservation) Category - Project that rehabilitates an environment or to conserve existing environment.
  2. Heritage (Restoration / Conservation) Category - Restoration or conservation old buildings that have been identified for Heritage Conservation.
  3. Hotel Category - Business type or leisure type, service apartments that are strictly  operated as hotel, etc.
  4. Convention Category – Convention Centers, Exhibition Halls
  5. Industrial Category - For industrial building, industrial parks, technology parks,  warehouse, factory, workshop, etc.
  6. Master Plan Category - For a development concept plan, i.e. township development and housing estate development.
  7. Office Category - For office buildings and office parks
  8. Public Infrastructures/Amenities Category - Project developed by public fund: government buildings, hospitals, road, bridges, stadium, etc.
  9. Residential Condominiums Category - Owner-occupied Apartments.
  10. Residential (Low Rise) Category - Housing projects: detached houses, semi-detached houses, townhouses, shophouses
  11. Affordable Housing - Housing for the lower income group.
  12. Resort Category -  Beach resorts, hill resorts, theme park, marinas, etc.
  13. Retail Category - Mall, shopping centres, hypermarket, etc.
  14. Rural Development Category - Forestry, farm developments, etc.
  15. Specialised Project (Purpose Built) Category - For purpose built building, i.e. international school, airport, etc.
  16. Sustainable Development Category - For energy saving project, i.e. save energy feature, building allow more natural lighting, conserve or harvest rain water for use.
 7. Judging Criteria
  The Following Are The Judging Criteria
  Category Considerations
  Hotel category
  Convention Category
  Industrial Category
  Office Category
  Public Infrastructures/Amenities
  Residential Condominium
  Residential (Low Rise) Category
  Affordable Housing
  Resort Category
  Retail Category
  Homestead Development
  Specialized Project Category
  • General Description of Project
  • Architecture and Design
  • Development and Construction
  • Financial and Marketing
  • Environmental Impact
  • Community Benefits
  Master Plan Category
  • General Description of Project
  • Preparatory Phase of the Project
  • Financial Considerations
  • Authorities Approval
  • Implementation
  • Environmental Impact
  Environmental
  (Rehabilitation/Conservation) Category
  • General Description of Project
  • Planning and Design
  • Implementation
  • Result and Environmental Impact
  • Financial and Benefits to Community
  Heritage
  (Rehabilitation/Conservation) Category
  • General Description of Project
  • Architecture and Design
  • Implementation Stage
  • Financial and Marketing
  • Community Benefits and Environment Impact
  Sustainable Development Category
  • General Description of Project
  • Architecture and Design
  • Development and Construction
  • Financial and Marketing
  • Environmental Impact

  Please scroll to see further

  คณะกรรมการตัดสิน (Award Committee)
  FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2024
  Chairman
  Dr.Sopon Pornchokchai
  President, FIABCI Thai
  Committee Member
  Asst. Prof.Aswin Bijayayodhin
  Board of Real Estate, Thai Chamber of Commerce
  Mr.Chavapong Chamniprasart
  Past President, Association of Siamese Architects
  Mr.Atinach Chanbanyong
  Deputy Director, Thai Real Estate Business School
  Ms.Pattama Chantranukul
  Executive Committee, Area Wow Co., Ltd.
  Prof.John Cooper
  Former Australian Advisor to Thailand on Land & Valuation
  Dr.Kathy Goss
  Dr.Kathy Goss Chairperson, Salem-Keizer Public Schools Portland, Oregon
  Assoc.Prof.Niputh Jitprasonk
  Assoc.Prof.Niputh Jitprasonk Chairman, Thai Appraisal and Estate Agents Foundation
  Prof.Ranjith Perera
  Professor, Asian Institute of Technology
  Mr.Om Rajbhandary
  Board Member, South Asia Chamber of Commerce
  Dr.Prasong Tharachai
  Past President, Engineering Institute of Thailand
  Mr.Bertrand Wasels
  Mr.Bertrand Wasels Advisor to the Board, TEGoVA (European Group of Valuers’ Associations)
 8. Contents Of Submission
  A) An Application letter with a text describing the project in 100 words which will be used in the magazine/brochure when your project win.
  B) Project Details, one hard copy and one CDs (Word file/JPEG/video in DVD format)
 9. Entry Fee
  A contribution towards handling costs is required for each project.
  1. 1.Participation cost is fixed at 10,000 baht per individual project (non-refundable).
  2. The winners of the awards will have to the participation fee for attending the awards ceremony at the gala dinner of 70,000 Baht per project (non-refundable) (Magazines/ Chinese banquet / Participate in exhibiting products at the fair and Member of FIABCI-THAI one year)
  The FIABCI-Thai 2024 prestigious book of record will be distributed to government, banks and other institutions involved and each winner will also receive 30 copies.
 10. Entry Fee Method Of Payment
  Global Real Estate Trade Association (FIABCI-Thai)
  Bank: TMB Thanachart Bank Public Co. Ltd.
  Central Rama 3 Branch.
  Account Number: 212-1-06121-8
  Address: @area 5/15, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
  TAX ID: 0993000415353
  Swift Code: TMBKTHBK

read more...

FIABCI-Thai PRIX D'EXCELLENCE AWARDS

ภาพบรรยากาศในงาน Fiabci-Thai Prix D'Excellence Awards 2023 ดูทั้งหมด